Pasta de Diamant Puldiate

L’evolució constant de la indústria moderna exigeix cada vegada millors acabats de superfícies. De la gamma d’abrasius existents, el diamant es l’únic que proporciona la solució definitiva per a arribar a les qualitats desitjades.
La seva gran duresa i resistència, mantenen l’agressivitat constant en cada partícula de tall. Per aquesta raó el diamant segueix essent insubstituïble per al polit de tota classe de materials.
ASINSA elabora, des de fa anys, la pasta de diamant PULDIATE que conté grans de diamant rigorosament seleccionats, obtenint un producte de garantia absoluta. La seva adequada concentració i la dispersió uniforme de les seves partícules, permeten obtenir acabats d’insuperable qualitat amb el mínim de temps i esforç.
Les pastes PULDIATE abasten una amplia gamma de tamany de gra, des de 90 Micras el més gruixut, fins a 1/4 de Micra el més fi.
Es fabriquen en dos tipus diferents: Tipus W soluble en aigua i Tipus O soluble en oli.
El tipus W (en aigua) s’utilitza per a barreges amb vehicle no greixós com aigua, alcohol, etc...
El tipus O (en oli) s’utilitza per a barreges amb vehicle greixós com oli vegetal, petroli, etc...
ASINSA subministra un líquid especial per a utilitzar com a vehicle dissolvent tan en tipus W com en tipus O.

Recomanacions per a l’ús de PULDIATE

Per a l’ús correcte de la pasta PULDIATE, és necessari en primer lloc escollir el suport adequat per a cada aplicació concreta.
S’ha de tenir en compte la forma de la superfície a polir, així com el material de la mateixa, la duresa, i el grau d’acabat que se precisa.
En general els suports de material dur s’utilitzen per a grans bastos i els tous per a grans fins d’acabat.
És imprescindible, abans de començar l’operació de polit, netejar la peça a fons assegurant que quedi lliure de qualsevol partícula estranya que pogués enrarir el procés.
Després de cada aplicació amb un gra determinat de pasta, es tornarà a netejar totalment la superfície per a què al aplicar la pasta següent (més fina), no hi hagi restes de la anterior que impedissin obtenir un bon resultat final.
Així mateix és del tot necessari marcar els suports a polir i utilitzar-los només per a un tipus determinat de pasta.

Mètode de treball

Es col•loca una petita quantitat de pasta en el suport o bé a la superfície a polir i es comença a treballar, ja sigui manualment o de forma mecànica.
Degut a la calor produïda per la feina i el material arrancat barrejant-se amb la pasta, aquesta es va tornant espessa fins a arribar a eixugar-se casi per complet. És necessari, llavors, aplicar-hi un vehicle líquid (Líquid PULDIATE) per a donar-hi fluïdesa i poder així, continuar la tasca de polit.