LLIGANT ELECTRO DIPOSITAT

 

L’ aglomerant és xapat sobre un nucli d’acer mitjançant un procés d’electrodeposició.
Donat que la retenció de l’abrasiu esta assegurada amb Níquel, els grans poden sobresortir del nivell de l’ aglomerant, entre un 30% i un 45% del diàmetre del abrasiu.
El fet que el gra sobresurti tant, proporciona a la mola una alta capacitat de tall. La seva rugositat activa és molt alta, però també genera una gran rugositat a la superfície rectificada.
A mesura que es va utilitzant la mola, aquesta va perden capacitat de tall, degut a que tan sols posseeix una capa d’abrasiu. És ideal per a rectificats amb geometries concretes.

Les aplicacions més usuals per a aquest tipus de rodes, son:

PROGRAMA DE FABRICACIÓ

LLIMES I LLIMATONS DIAMANTATS.
RODES AMB PERFIL.
RODILLOS PER A MOLES CERÀMIQUES.
RECTIFICATS BASTS I AMB VIRUTA CURTA.
CARBURS CRUS DE TUNGSTEN.
FERRITES.
MATERIALS MAGNÈTICS DE CERÀMICA.
FIBRES DE VIDRE I PLÀSTICS TERMOESTABLES.


ligaelectro

Asinsa, fabrica qualsevol mola amb lligant Electrodepositat. Sota plano o estudi.


ligaele