RECTIFICADOR CILINDRIC TIPUS "GR"

 

Les eines tipus GR, estan previstes d’una pastilla cilíndrica tipus
aglomerat, que conté partícules de diamant barrejades i lligades amb
una matriu metàl•lica.
Per la seva composició, mantenen un poder de tall molt regular perquè
deixen sortir contínuament noves puntes tallants.
APLICACIÓ
Indicades per al diamantat de rodes ceràmiques en general.

MESURES DE CATÀLEG

DESIGNACIÓ DIÀMETRE x ALÇADA
GR-6
6X10
GR-8
8X10
GR-10
10X10
GR-12
12X10
GR-14
14X10

TAULA D’ELECCIÓ TAMANY DE DIAMANT i CONCENTRACIÓ

GRA MOLA DIAMANT EXTRA-FORT ASIN-MAX
220-320 91 X X
180-220 126 X X
120-180 252 X X
100-120 301-427 X X
80-100 301-427 X X
60-80 602-852 X X
54-60 1001-1181 X  
36-46 1001-1181 X  

TAULA ELECCIÓ TAMANY PASTILLA

Diàmetre de Diàmetre
la mola pastilla
FINS 100  6 ó 8
DE 100 A 200  6 ó 8
DE 200 A 300  6 ó 8
DE 300 A 400  8 ó 10
DE 400 A 600  10 ó 12
DE 600 A 1000  12 ó 14