RECTIFICADOR TIPUS RECTANGLE "BL"

 

Aquestes eines rectangulars, contenen partícules de diamant(CNC)
barrejades i lligades amb una matriu metàl•lica.
Per la seva composició, mantenen un poder de tall molt regular perquè
deixen sortir contínuament noves puntes tallants.
APLICACIÓ
Estan indicades per al rectificat de moles de superfície plana de gra
entre 40 i 80, principalment en màquines sense centres en les quals
utilitzen moles de gran superfície.

MESURES DE CATÀLEG

LLARGADA AMPLADA ALÇADA
12 6,5 12
20 6,5 12


TAULA D’ELECCIÓ TAMANY DIAMANT I CONCENTRACIÓ

GRA MOLA DIAMANT EXTRA-FORT ASIN-MAX
220-320 91 X X
180-220 126 X X
120-180 252 X X
100-120 301-427 X X
80-100 301-427 X X
60-80 602-852 X X
54-60 1001-1181 X  
36-46 1001-1181 X